ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA

Dodatne informacije RESPIRATORI Osobna sredstva za zaštitu dišnih puteva Respirator za zaštitu dišnih puteva namijenjen je osobnoj zaštiti protiv rizika udisanja opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi u obliku krutih prašina ili tekućih aerosola, plina ili pare. Korisnici respiratora moraju poznavati prirodu prisutnih rizika, koncentraciju opasnih supstanci u atmosferi, limite zaštite respiratora, dužinu…