Sjekači (Wood Chippers)

Sjekači s najširom primjenom imaju konvencionalan zamašnjak sa dva, tri ili četiri ravna noža pričvršćena na njemu. Kada se zamašnjak vrti punom brzinom, noževi prolaze blizu kontranoža, koji se ponaša kao protunož uz koji se sječe.

Za uspješno usitnjavanje noževi trebaju biti oštri, i ukoliko se ne ubacuje onečišćeni materijal, noževe će biti potrebno naoštriti svakih 25 do 30 radnih sati.

Kod većine profesionalnih strojeva poželjna su dva snažna utovarna valjka, kako bi se osiguralo uvlačenje teškog materijala i pritisak uz noževe.

Neki sjekači imaju problem sa zelenim dijelom materijala, mokrim četinarima i žilavim materijalom, pa im je potreban snažan nalet zraka, kako bi se izbjegle blokade i omogućio izbačaj usitnjenog materijala kroz ispušnu cijev na željenu lokaciju.

Arborist190_03

GreenMech Arborist 190 sjekač u obliku prikolice

Za vrijeme prezentacija, preporučamo testiranje stroja na svim vrstama materijala s kojim ćete najvjerojatnije imati posla.

IZABERITE ŠTO JE NAJBOLJE ZA VAS
Ne kupujte SJEKAČ (Wood Chipper) ukoliko je materijal kojeg mislite obrađivati onečišćen kamenjem, zemljom, čavlima i sl.

Najvažniji tipovi sjekača (prema načinu usitnjavanja) su:

BUBANJ – jedan od najranijih principa sjekača koji proizvodi veću sječku od popularnijih sjekača sa zamašnjakom za rezanje.

VIJAK – razvijen u Skandinaviji, također proizvodi veću sječku i većinom se koristi kao priključak za traktor. Ovi strojevi nisu opremljeni s utovarnim valjcima te se materijal ne može zaustaviti niti vratiti nakon utovara.

ZAMAŠNJAK (S RAVNIM NOŽEVIMA) – najrašireniji princip opremljen s 2, 3 ili 4 ravna noža

ZAMAŠNJAK (S „DISC-BLADE“ OKRUGLIM NOŽEVIMA) – patentirani „Disc-Blade“ sistem razvijen od strane GreenMecha ima bolje performanse, potrebno je manje snage i manji su troškovi.

zamasnjak_ravni

Zamašnjak na kojem su postavljeni ravni noževi.

zamasnjak_disk

Zamašnjak na kojem su postavljeni „Disc-Blade“ okrugli noževi.

GreenMechova „Disc-Blade“ tehnologija

„Disc-Blade“ sistem upotrebljava okrugle „Disc-Blade“ noževe promjera 100mm napravljene od čelika visoke čvrstoće. Njihov zakrivljeni rubni dio kojim režu materijal pod kutem, čini ih manje podložnim oštećenjima i još su 3dB tiši od standardnih ravnih noževa.

Još jedna od prednosti „Disc-Blade“ tehnologije je u tome što se svaki nož pojedinačno može okrenuti na sljedeći oštri dio, nakon što se istroši onaj dio koji je u upotrebi. Može se okrenuti dva puta prije oštrenja, što uvelike smanjuje troškove rada i prekide rada.

Pri radu upotrebljava se samo 1/3 noža.

Prednosti „Disc-Blade“ noževa u odnosu na konvencionalne, ravne noževe:

– Znatna ušteda novca
– 600% duži vijek trajanja noža
– Reduciranje emisije buke
– Troši se manje snage motora
– Lakše i rjeđe održavanje
– Jednostavna i brza zamjena, okretanje (na mjestu rada dovoljno je 15 min)

Više o jedinstvenoj „Disc-Blade“ tehnologiji okruglih noževa pogledajte na linku:
www.magus-stroj.hr/greenmech/#karakteristike

Pogledajte video.

Drobilice zelenog otpada (Green Waste Shredders)

Jedan od najraširenijih načela drobljenja je mlin s čekićima, koji koristi niz metalnih remena koji su raspoređeni na osovini koja se vrti velikom brzinom. Materijal lupa o zakrivljeni zaslon kroz koji se materijal istiskuje. Rupe u zaslonu su, najčešće, uže od 600mm.

Drobilice s mlatilicama, koje se obično koriste na širim strojevima, imaju rotor koji se vrti velikom brzinom na koji su pričvršćene mlatilice različitih oblika i veličina, ovisno o proizvođaču. Materijal se utovara u otvor i vodi do mlatilica koje ga drobe. U nekim slučajevima, može se istisnuti kroz zaslon i deponirati na tlu ili prenijeti u kamion ili izbaciti.

Drobilice s mlatilicama zahtjevaju negdje oko 300% više konjskih snaga po toni materijala od sjekača.

„Tub grinders“ konstruirani su u SAD-u kako bi smanjili volumen otpada na gradilištima. Većina ih koristi teški rotor s kruto montiranim dijelovima od čvrstog čelika, koji strše te mrve materijal o teški zaslon različitih veličina. Materijal se natovari u kadu iznad rotora i tipično, koriste između 300 i 600 KS. Mogu se obraditi sve vrste organskog zelenog otpada.

EcoCombi-02

GreenMech ECOCOMBI kombinirani sjekač/drobilica u obliku prikolice

IZABERITE ŠTO JE NAJBOLJE ZA VAS
Ne kupujte DROBILICU (Shredder) ukoliko mislite obrađivati isključivo drveni materijal bez onečišćenja kamenjem, zemljom, čavlima i sl.

GreenMech „Disc-Shred“ tehnologija drobljenja

EcoCombi-03

Patentirani „Disc-Blade“ sistem drobljenja razvijen od strane GreenMecha, poboljšava performanse, smanjuje potrebnu snagu i troškove.

Sastoji se od niza „Disc-Blade“ okruglih noževa na držaču u obliku svrdla koji se okreće velikom brzinom unutar bubnja.„Disc-Blade“ noževi pričvršćeni na kutevima rotora, drobe i guraju materijal prema i kroz zaslon, do stražnjeg dijela zamašnjaka sjekača te kroz ispušnu cijev.

„Disc-Blade“ noževi mogu se okrenuti dva puta, prije nego se trebaju ponovno oštriti, tako da, u biti, dobivate tri noža u jednom.

Višestruko nagrađivani GreenMech ECOCOMBI kombinirani je stroj (sjekač i droblica) koji omogućuje usitnjavanje čistog i onečišćenog drvenog materijala.

Više o ovom stroju pogledajte na:
www.magus-stroj.hr/project/greenmech-eco-combi/