zastinta-kaciga

Pri radu sa sjekačem i/ili drobilicom drvene mase potrebno je poštovati sigurnosna pravila i savjete za rukovanje i održavanje, kako bi se izbjegle sve potencijalne opasnosti po rukovatelje i prisutne u blizini.

Opasnost:

 • od povlačenja dijelova tijela materijalom pri utovaru
 • od udarca materijala iz utovarnog otvora pri kontaktu s utovarnim valjcima
 • od ozljeda uslijed izbacivanja materijala iz ispušne cijevi
 • od ozljede pri rukovanju s oštrim dijelovima
 • od oštećenja sluha

Važno je upozoriti rukovatelje na sve opasnosti te se pridržavati svih potrebnih mjere sigurnosti uz obavezno korištenje zaštitne opreme. GreenMech i Magus stroj d.o.o. posebnu pažnju pridaju sigurnosti pri radu sa sjekačem i/ili drobilicom drvene mase. Pri isporuci radi se obuka operatera u kojoj se detaljno prolazi kroz sva područja djelovanja stroja i održavanja, kao i sigurnosni postupci.

Uz svaki stroj isporučuju se detaljne upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku u kojima se posebno naglašavaju mjere sigurnosti.

Priručnik opisuje ispravno rukovanje strojem. Prije rukovanja i održavanja stroja potrebno je temeljito pročitati upute. Neispravno korištenje može rezultirati ozljedom ili oštećenjem stroja.

GMObuka01

Obuka operatera

upute-oznake

Sigurnosne oznake na stroju i upute za rukovanje

Kako stroj funkcionira?

Strojevi za usitnjavanje drvene mase (sjekači i drobilice) usitnjavaju materijal tako što ga uvlače kroz utovarni otvor, pomoću robusnih utovarnih valjaka, do zamašnjaka s noževima koji se okreće brzinom od 1200 – 2500 okretaja u minuti. Nakon što noževi usitne materijal, uz pomoć dodatne snage zraka, izbacuju ga kroz prilagodljivu ispušnu cijev.

Arb130-04

GreenMech Arborist 130 u radu

ispusna-cijev

Izlazak materijala kroz ispušnu cijev

PRI RADU OBAVEZNO OBRATITE POZORNOST NA

Materijal za usitnjavanje

Prostor oko stroja uvijek mora biti čist i prohodan. Važno je osigurati prostor utovara materijala od spoticanja. Utovar uvijek vršiti sa strana te pustiti materijal čim ga zahvate utovarni valjci. Deblji kraj uvijek ide prvi, tako da valjci čim lakše mogu povući ostatak razgranatog materijala. Nikada ne gurati dijelove tijela u utovarni otvor, u blizinu utovarnih valjaka.

vertikalni-valjci

Vertikalni utovarni valjci

CM220-05

Horizontalni utovarni valjci

U slučaju ostanka manjeg komada materijala u utovarnom otvoru pogurajte ga drugim (dužim) komadom materijala, nikako rukom ili nogom. Ukoliko dođe do blokade materijalom, koje se ne može otkloniti upotrebom kontrolne poluge, obavezno zaustaviti stroj i izvaditi ključ prije bilo kakvih radnji. Ne korisiti silu nad utovarnim valjcima dok su u radu.

Kontrolne i reset poluge (gumbi)

Jedna od najvažnijih sigurnosnih stvari pri radu sa sjekačem i drobilicom drvene mase je ispravno rukovanje kontrolnom (sigurnosnom) i reset polugom/gumbom. Kontrolna poluga smještena je na utovarnom otvoru i kontrolira rad utovarnih valjaka. U slučaju nezgode potrebno ju je aktivirati kako biste zaustavili rad valjaka i, po potrebi, izbacili materijal van. Aktivacijom reset poluge/ gumba, kontrolna poluga se vraća u početni položaj te se omogućuje ponovno poketanje utovarnih valjaka.

Prije početka rada uvijek provjeriti ispravnost kontrolne i reset poluge/gumba. Također je važno, za rukovatelje, uvijek biti blizu kontrolne poluge, kako bi na vrijeme mogli zaustaviti stroj.

gornja-poluga

Stroj s gornjom kontrolnom polugom na utovarnom otvoru i reset gumbom (aktivacija s gornje strane)

donja-poluga

Stroj s donjom kontrolnom polugom na utovarnom otvoru i reset gumbom (aktivacija s donje strane)

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA

Komplet-kaciga-antifon-vizi

Pri radu sa strojevima za ustinjavanje drvene mase preporuka je koristiti sljedeću opremu:

 • uvijek nosite zaštitnu kacigu koja je opremljena prikladnom zaštitom za sluh (antifon) i mrežastim/prozirnim vizirom ili naočalama za zaštitu očiju
 • čvrste radne rukavice za zaštitu ruku od trnja, krhotina i ostalih ozljeda. Rukavice ne smiju biti labave, poželjno je da su dovoljno duge kako bi se u njih mogli ugurati rukavi
 • uvijek nosite zaštitnu odjeću koja nije labava kako bi se izbjeglo slučajno zahvaćanje materijalom
 • potrebno je nositi odjeću visoke vidljivosti
 • zaštitna obuća koja ima zaštitnu kapicu i tabanicu, te se ne kliže i podupire gležanj
 • svaka osoba treba imati vlastiti set za prvu pomoć koji sadrži zavoj za veće ozljede.
 • sredstva za čišćenje ruku, kao što su sredstvo za čišćenje bez vode ili sapun, voda i papirnati ručnici trebaju biti dostupni

PRI RADU SA STROJEM ZA USITNJAVANJE DRVENE MASE PREPORUČAMO SLJEDEĆE SIGURNOSNE SAVJETE:

OSIGURAJTE:

– Rukovanje strojem isključivo od strane kvalificiranih osoba.
– Da ste pročitali i razumjeli Uputstva za uporabu.
– Da ste pročitali i razumjeli smjernice u vezi Zaštite na radu.
– Da je stroj stabilno smješten na ravnoj podlozi, s pravilno podešenim utovarnim otvorom.
– Da je za vrijeme kada stroj prikolica nije spojen na vučno vozilo ručna kočnica u uporabi, a po potrebi da su zakočeni (osigurani) kotači.
– Da su stražnji podupirači spušteni kada je stroj u upotrebi.
– Da su svi dijelovi stroja podešeni i u dobrom stanju.
– Da su noževi za rezanje učvršćeni i u dobrom stanju.
– Oštrinu noževa, odnosno istovremenu zamjenu svih noževa u kompletu novima.
– Redovitu provjeru svih spojeva.
– Korištenje dijela sjekača isključivo za “DRVENE” materijale bez kamenja, čavala itd.
– Dostupnost seta za prvu pomoć, uključujući zavoj za veće ozljede.
– Dostupnost aparata za gašenje požara.

NIKADA:

– Ne radite na stroju dok zamašnjak za rezanje ne miruje, a motor ili kardanska osovina nisu zaustavljeni.
– Ne rukujte strojem bez zaštitne odjeće (zaštite za glavu, oči, sluh i zaštitnih rukavica), odnosno bez odjeće visoke vidljivosti ukoliko radite u blizini prometa.
– Ne rukujte strojem u labavoj odjeći, uključujući preširoke rukave preko rukavica te neodgovarajuće rukavice.
– Ne radite ispod uzdignutog dijela stroja bez odgovarajućeg sigurnosnog potpornja.
– Ne rukujte strojem uz pomoć nekvalificiranih osoba ili prisutnih pojedinaca koji nisu uključeni u rad sa strojem.
– Ne ostavljajte da stroj radi bez nadzora
– Ne stavljajte bilo koji dio tijela u utovarni otvor dok stroj radi.
– Ne rukujte strojem pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.
– Ne rukujte strojem u zgradi ili zatvorenom prostoru.
– Ne penjite se na utovarni otvor.

UVIJEK:

– Provjerite stroj prije početka rada
– Pazite na moguće opasnosti u radnoj okolini, drugim riječima neravnu podlogu, korijenje drva, zapreke i vrstu materijala koji režete strojem.
– Materijal utovarujte sa strane.
– Osigurajte čist prostor za izbacivanje materijala.
– Održavajte red i disciplinu za vrijeme rada.
– Servisirajte stroj u predviđenim intervalima
– Provjerite smjer ispušne cijevi te, ukoliko je potrebno, smjer vjetra, kako bi spriječili padanje ostataka na cestu, gdje bi ometali sudionike prometa i ostale građane.
– Izvadite ključ prije svih radova održavanja.

Kompletnu ponudu zaštitne opreme za rad sa strojevima pogledajte na našoj web stranici pritiskom na link:
ZAŠTITNA OPREMA

NAPOMENA:

Navedeni sigurnosni savjeti i preporuke odnose se na rad s GreenMech strojevima.