Dodatne informacije

Europska norma 2003/10/EC koja se tiče minimuma zahtjeva za zdravljem i sigurnosti a odnosi se na izloženost radnika (rizicima koji proizlaze iz fizičkih aspekata – buke – ili rizika koji bi mogli proizaći zbog
izloženosti) buci te naročito na rizik od oštećenja sluha, stupila je na snagu 15. veljače 2006.
Nova norma spušta granicu zvuka štetnog za sluh za 5 dB i sadrži slijedeća ograničenja nivoa dnevne izloženosti buci, vremenski mjeri nivoe izlaganja buci u nominalnom okviru osmosatnog radnog dana, a pokriva sve vrste buke koje su prisutne na radu, uključujući i povremenu buku:
– gdje su radnici izloženi buci koja prelazi 80 dB, poslodavac će osigurati
individualne štitnike za sluh koji će biti dostupni radnicima
– gdje su radnici izloženi buci koja iznosi ili prelazi 85 dB, koristiti će se
individualni štitnici za sluh

Ova nova norma uvodi također i granične vrijednosti izloženosti kako slijedi:
– ni pod kojim uvjetima izloženost radnika buci ne može prijeći vrijednost buke od 87 dB. Pri primjeni graničnih vrijednosti izloženosti buci, u samom određivanju efektivne izloženosti radnika buci uzet će se u obzir buka ublažena nošenjem individualnih štitnika.
Individualni štitnici za sluh biti će odabirani prema tome u kojoj su mjeri uklonili rizik za sluh ili smanjili isti rizik na minimum. Nošenje dvostruke zaštite Nošenje dvostruke zaštite sluha (štitnika i čepića) može postati neophodno kada je u pitanju naročito bučna radna okolina (120 dB i više).

Studije su pokazale da je ublažavanje koje se postiže takvom kombiniranom zaštitom bilo manje od zbroja efekata koje omogućava svaka od njih. To je objašnjeno mehaničko-akustičnim uparivanjem koje postoji
između uređaja, a naročito zbog visokih frekvencija (do gornje granice) zahvaljujući prolazu zvuka kroz vodič kostiju što dovodi do kratkog spoja u zaštiti, bez obzira na nivo te zaštite. Maksimum ublažavanja koje se
postiže za vrijeme testova gdje su se kombinirali štitnici i čepići za uši je oko 40 dB.