Otvoreni poklopac motora i kućište zamašnjaka za rezanje