Veliki utovarni otvor i sigurnosna, kontrolna poluga