Izolirano kućište motora i ventilator na zamašnjaku – najtiši strojevi na tržištu!