Zadnji kraj ne prelazi širinu stroja – idealan za rad uz prometnice