Usitnjavanjem rasutog materijala smanjuje se volumen 6-10 puta