Dodatne informacije

RESPIRATORI

Osobna sredstva za zaštitu dišnih puteva

Respirator za zaštitu dišnih puteva namijenjen je osobnoj zaštiti protiv rizika udisanja opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi u obliku krutih prašina ili tekućih aerosola, plina ili pare.

Korisnici respiratora moraju poznavati prirodu prisutnih rizika, koncentraciju opasnih supstanci u atmosferi, limite zaštite respiratora, dužinu radnog vremena kako bi se odabrao pravovaljani respirator i omogućila adekvatna zaštita.

 

POLU-MASKE ILI FILTERI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU:

-sastoje se potpuno ili gotovo potpuno od filtera

-mogu imati ventil za disanje

 

PUNE MASKE I POLU-MASKE S FILTEROM:

-prekrivaju čelo, nos, usta, bradu i imaju štitnik za oči

-polu-maske pokrivaju nos, usta i bradu

-polu-maske i maske moraju u potpunosti prijanjati uz lice kako bi njihova upotreba bila potpuna

-nikada ne koristiti filter za masku u uvjetima kada je koncentracija kisika niža od 17 Vol.%