triflex_tablica_150dpi

peruzzo

SAKUPLJAČ I DROBILICA OBREZANOG MATERIJALA
(ZA PROIZVODNJU BIOMASE)

Karakteristike

  • Sakupljač i drobilica obrezanog materijala (za biomasu)
  • Stražnji priključak
  • Za traktore min snage 50 KS
  • Usitnjavanje materijala debljine do 5 cm
  • Mogućnost istovara na visini do 2,20 m
  • Radna širina 1200 / 1400 / 1600 mm
  • Ruda za vuču za jednostavnije okretanje
  • Težina 1400-1600 kg

Dodatne informacije

COBRA je stroj koji služi za sakupljanje i usitnjavanje obrezanog materijala u vinogradima, maslinicima, i voćnjacima. Patentiranim sustavom drobljenja, usitnjava materijal na velicinu od 3-5 cm. COBRA se može upotrebljavati na brdovitim područjima i nagibima, tamo gdje je potreban kompaktan i siguran stroj.

Usitnjeni materijal može se upotrebljavati za grijanje u odgovarajućim pećima, za proizvodnju peleta ili kompostiranje. Maksimalan promjer materijala koji se može obraivati je 5 cm, a brzina obrade je 3-5 km/h, što osigurava nisku cijenu proizvodnje biomase. COBRA je opremljena s hidraulicnim sustavom dizanja i istovara obrađenog materijala.

Mogucnost istovara obrađenog materijala na visini do 2,20 m.

Ruda za vuču omogućuje jednostavnije okretanje na kraju reda. Također, smanjuje težinu stroja koju nosi traktor te je moguća upotreba ovog stroja s manjim traktorom.