Specijalist za sigurnost pojedinca

(individualnu sigurnost)

REGULATIVA STANDARDA ZA RAD NA VISINI:
Pad sa visine je drugi od uzroka fatalnih nesreća, odmah iza automobila. Ovaj rizik od pada, karakterizira visoka stopa ozbiljnost, i on postoji dok se radi na visini ili dok postoji velika razlika u razini.
Novi zakoni koji se tiču zaštitne opreme, a kojima raspolažu korisnici iste i koriste je za obavljanje posla na visini, stupili su na snagui propisani su Zakonom o radu, koji dozvoljava prilagođavanje Europske direktive 2001/45/CE od 27. lipnja 2006 i Uredbe 2.004-924 koja se bavi sigurnosnim i zdravstvenim minimumom radi
ograničenja u korištenju ove zaštitne opreme.
Novi aspekti općih zakona primjenjuju se za sva poduzeća kojapodliježu propisima Zakona o radu odnose se na svakog zaposlenika, kao i na nezavisne radnike, te na osobe koje se nalaze u neposrednoj blizini mjesta rada. Zaštita od pada s visine mora biti prioritetna kao vježbanja i uvijek se mora naglašavati prvenstveno kolektivna sigurnost te prethodno ispitivanje rizika.
Pojedinačna (individualna) zaštita:
Uporaba pojedinih mjera sigurnosti mora biti ograničena na intervencije koje ne ugrožavaju sigurnost kolektiva. Samo ljudi koji su prisustvovali obuci ovlašteni su je koristiti kao osobnu zaštitnu opremu.
Pojedinačna zaštita od pada s visine ovisi o 3 faktora zaštite, bez kojih bi bilo potpuno neefikasna i beskoristna:
– točke učvršćivanja
– sigurnosnih kočnica
– težine tijela
Posljednja dva faktora su dio europske direktive 89/686/CE koja se bavi osobnom zaštitnom opremom. Da bi mogao biti stavljen na tržište mora oznakom CE dokazivati da proizvod udovoljava zahtjevima europske direktive PPE. Točka učvršćivanaja definiana je u europskoj normi EN 795.